تمدن ایران زمین

نامه یک دانش آموز

 

نامه یک دانش آموز تنبل به خدا

 

الهی می دانی که من کیستم هر چند که دانش آموزی فعال ودرس خوان نیستم ولی چه قدر عاشق نمره بیستم...

 

 
خدايا-مازيار فلاحي

كداهنگ براي وبلاگ