ضرب المثل های حقوقی

قانون سه روز پیرتر از دنیاست

قانون غالبا دندان خود را نشان میدهد ولی گاز نمی گیرد

 

حقیقت سنگین است ، لذا عده ای معدود حاضرند انرا حمل کنند

 

حرف حق شمشیری است برنده

حقیقت و گل سرخ هر دو خار دارند                                                                                         

 

از دو کس حقیقت را مپوشان یکی پزشک و دیگری وکیل عدلیه

 

چو بد کردی مشو ایمن ز آفات که واجب شد طبیعت را مکافات

 

برای انکه پیش روی قاضی قرار نگیری پشت سر قانون راه برو

 

عدالت بهتر از عبادت است

 

وقتی رشوه از در وارد می شود عدالت از پنجره فرار می کند

 

قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند

/ 0 نظر / 22 بازدید