سه نمونه سئوال از مقیاس

         1  ـ در نقشه ای با مقیاس 1000000/1  فاصله ی دو شهر 20 سانتیمتر است. فاصله ی حقیقی این دو شهر چند کیلومتر است؟

فاصله ی حقیقی دو روستا 200 کیلومتر است. اگر مقیاس نقشه ای که این دو روستا در آن ترسیم شده اند، 200000/1 باشد، فاصله ی دو روستا در روی نقشه چند سانتیمتر است؟

 

فاصله ی مدرسه ی راهنمایی پژوهش تا بلوار مرزداران تقریبا 500 متر است. این فاصله در روی نقشه 2 سانتیمتر دیده می شود. مقیاس این نقشه چه قدر است؟

 

/ 0 نظر / 33 بازدید