آیا می دانید؟؟؟؟؟؟

آیا می دانید که طبیعت سیاره اورانوس بر خلاف زمین است یعنی دو قطبش گرم و قسمت های استوایی آن بسیار سرد است؟

آیا می دانید که نیروی جاذبه ماه میتواند باعث زمین لرزه شود؟

آیا می دانید که مردم فیلیپین به بیش از ۱۰۰۰ لهجه سخن می گویند؟

آیا می دانید که خورشید در مدار کهکشان شیری با سرعت ۹۰۰۰۰۰ کیلومتر در ساعت حرکت می کند؟

آیا می دانید که زهره تنها سیاره ای است که در جهت عقربه های ساعت بدور خودش می چرخد؟

آیا می دانید که ۲۰ درصد آب شیرین جهان میان آمریکا و کانادا قرار دارد؟

آیا می دانید که جرم زمین هشتاد و یک برابر ماه است؟

آیا می دانید که چین بیشتر از هر کشوری همسایه دارد، چین با ۱۳ کشور هم مرز است؟

/ 0 نظر / 25 بازدید