پاورپوینت های هفتم

  پاورپوینت کوه های ایران درس10هفتم              پاورپوینت جلگه‌ ها‌ی ایراندرس10هفتم

                         

 

ورپوینت گردشگری درس15هفتم                پاورپوینت قوانین ومقررات درس4،3 هفتم 

                         

 

           پاورپوینت بیمه درس6 هفتم                     پاورپوینت تاریخ درس17-18-19-20هفتم      

                          

 

           پاورپوینت رودهای ایران درس14هفتم              پاورپوینت آب‌وهوا درس11هفتم وهشتم

                        

 

پاورپوینت زیستگاه درس11و12هفتم                         پاورپوینت همدلی درس5هقتم  

                                                

 

         پاورپوینت شهرسوخته درس 18هفتم          پاورپوینت حق ومسئولیت درس 1و2هفتم

                                 

            (درخت آسوریک وبز اولین انیمیشن دنیا)

 

 

  پاورپوینت تاریخ درس21-22-23-24هفتم             پاورپوینت استان های ایران درس24هفتم

                           

 

  پاورپوینت زیگورات چغازنبیل درس18هفتم

        

           جدول مربوط به مطالعات هشتم 

جهت دریافت کلیک نمایید.

            

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

/ 0 نظر / 560 بازدید