نمونه سئوالات مفهومی وامتحانی

به نام خدا

نمونه سوالات مفهومی از 12 درس اول مطالعات هشتم ارسالی دبیران محترم از مناطق گونا گون کشور

1-دانش آموز عزیز شما در محله ی خود در انجام چه کار هایی می توا نید تعاون وهمکاری داشته باشید؟نتایج مثبت آن را بنویسید.                                                                                        میرزایی-اراک

2-امروز صبح درمسیر راه اداره درحالیکه ازطریق رادیو اظهار نظر شهروندان را درمورد جامعه گوش می کردم واز زیبایی وپاکیزگی شهر لذت می بردم ،پشت چراغ قرمز ایستادم ویادم آمد که عوارض سالیانه خودروی خود را پرداخت نکرده ام.

حقوق ومسئولیت های شهروندی را در متن فوق مشخص نمایید.                                       میرزایی –اراک

3-آرمین هرروز ازطریق شبکه های اجتماعی با همکلاسی هایش درارتباط است.به نظر شما اوباید چه نکاتی را رعایت کند.                                                                                                           طالشی-تبریز

4-اگر به جای والدین تان بودید ،چه قوانینی را برای استفاده از اینترنت در منزلتان وضع می کردید؟

                                                                                                                        طالشی-تبریز

5-امیر علی ومادرش در حال تماشای تلویزیون بودند.تبلیغ ظروف اگرین پخش می شد.امیر علی باتوجه به سواد رسانه ای که درکتاب مطالعات اجتماعی فرا گرفته ، چه نکاتی را باید به مادرش یادآوری کند؟      طالشی-تبریز

6-من ازدست یکی از شاگردانم به علت درس نخواندن های مکرر بسیار عصبانی هستم ،دراین موقعیت چه اقداماتی باید انجام دهم؟مرا راهنمایی کنید.                                                                  طالشی- تبریز

7-باتوجه به مطلب نوجوانان وآسیب های اجتماعی برداشت خودرا از آیه((من شر الوسواس الخناس))(خدایا مرا از شر وسوسه های شیطان دورکن)بنویسید.                                                                  دهقانی-یزد

َ8-دانش آموزان گرامی نظز خودرا در رابطه با تاثیر تبلیغات در فروش کالا بیان کنید.                  0915-

9-در دبیرستان نسیم تعدادی دانش آموز بی بضاعت تحصیل می کنند که دربین آنها عده ای مشکل درسی دارند مسئولین،دبیران ودانش آموزان مدرسه باتوجه به نقش خود چگونه می توانند به آنها کمک کنند.دهقانی-یزد

10-محمد امین ودوستانش می خواهند فروشگاه مدرسه ی خود را به صورت شرکت تعاونی مصرف اداره کنند. آنها چه مواردی را باید رعایت نمایند؟                                                                      طالشی –تبریز

11-پدر نرگس با عمویش به خاطر ارثیه با یکدیگر اختلاف دارند:الف)نوع اختلاف آنها را مشخص کنید. ب)راههای حل اختلاف آنها را بنویسید.                                                                          دهقانی-یزد   

12-حسن در اثر دوستی با گروه دوستان ناهنجار وعدم توانایی در نه گفتن گرفتار اعتیاد به مواد مخدر شده است.شما برای رهایی او چه راه حلی را پیشنهاد می کنید.                                                       0915

13- ویژگی های حکومت امام علی (ع)را با ویژگی های حکومت معاویه مقایسه کنید.                    0915

    14-من ازدست حسین به علت درس نخواندن بسیار ناراحت شده ام وبا حرکات چشم وابرو ناراحتی خود را نشان می دهم.به نظر شما او چه بازخورد منطقی نسبت به عصبانیت من می تواند از خود نشان دهد؟                                                                                                                             فریدونی-شاهرود

15-نوع رسانه وعناصر ارتباط را درهریک از مواردزیر مشخص کنید:

الف)شایان برای دوستش لطیفه ای تعریف کرد واولبخندی زد.

ب)پدر محمود در هنگام رانندگی با دیدن دوستش به او بوق زد ودوستش نیز برای پدر محمود بوق زد.

ج)رضا در حال خواندن رمانی تاریخی وبسیار هیجان زده است.                                    خماریان –نیشابور

16-پدرزهرا می خواهد برای او که در شهر دیگری دانشجو است پول بفرستد.واوبتواند خیلی زود برداشت نماید. شما چه راهی برای انجام این کار پیشنهاد می کنید؟                                                         صفری

17-ماهان در اتوبوس درحال مسافرت به خرمشهر می باشد.بین راه یکی ازمسافران درانتهای اتوبوس شروع به کشیدن سیگار می نماید.برخورد ماهان به عنوان نوجوانی فهیم با او چگونه می تواند باشد؟          احمدی-اهواز

18-ویژگی های دوره خلافت ابوبکر وعمر را با دوره خلافت عثمان مقایسه کنید.                     دهقانی –یزد

19-مادر مبینا هر چند وقت یکبار دکوراسیون منزل را تغییر می دهد ولی همیشه در این مورد نارحت  وعصبانی می باشد.به نظر شما مادر مبینا دچار چه نوع ناهنجاری شده وچگونه باید به او کمک کرد؟                                                                                                                                   احمدی –اهواز

20-مادر سحر به شهر دوری سفر کرده است وسحر از مادرش خواسته است که در رابطه با سوالات درسی اش به او کمک کند.به نظر شما مادر وی از کدامیک از کاربردهای فناوری اطلاعات واتباطات می تواند استفاده نماید؟                                                                                                                      صفری

21-هدیه دادن یکی از صفات خوب وپسندیده افراد مومن است. برای اینکه این صفت خوب در جامعه رواج پیدا کند ما دانش آموزان چه نقشی می توانیم داشته باشیم؟                                                   احمدی –اهواز

22-با کدام کارهای معاویه می توان به این نتیجه رسید که او به تعهدات خود در صلح با امام حسن(ع) عمل نکرده است؟                                                                                                   جاوید حیدر نسب

23-شایان در اتاق خود مشغول ساختن یک کلیپ از شکلک های متفاوت است به نظر شما آیا این کلیپ در آینده ی او تاثیری ندارد ؟آیا می تواند به عنوان ابزاری برعلیه خودش باشد؟ شما چه توصیه های به او می توانید بکنید؟                                                                                                            احمدی-اهواز

24-روزی هنگامیکه مریم وارد منزل شد وبه اتاقش رفت،متوجه گردید برادر کوچکش کتاب داستان او را خط خطی کرده است.مریم از این کار رضا بسیار عصبانی شد.دراین موقعیت شما چه پیشنهادی برای کنترل خشم مریم دارید؟                                                                                                      3856                        

25-دانش آموزان کلاس هشتم تصمیم گرفتند به خدمتگزار مدرسه که بیمار بود در انجام کار هایش کمک کنند.هر یک از آنها چگونه می توانند به او یاری رسانند؟                                                        رحیمی

26-شما به عنوان یک شهروند از کدام خدمات هیات دولت در زندگی خود بهره مند شده اید؟          رحیمی

27-پدر احمد مغازه دار است. او چگونه می تواند با درآمد خود دولت را دراداره کشور یاری رساند؟      رحیمی

28-مریم از دوستش سارا می خواهد که تعدادی از عکسهاوفیلم های خانوادگی اش را از طریق اینترنت برای او بفرستد. اماسارا حاضر به انجام این کار نشد.به نظر شما دلیل انجام این کار او چه چیزی می تواند باشد؟ رحیمی

29-آقای احمدی استاد دانشگاه است .اودر یکروز وساعت مشخص ،همزمان در چند شهر با دانشجویانش در ارتباط است وبه آنها درس می دهد. به نظر شما کلاس آنها ارچه طریقی اداره می شود؟                     رحیمی

30-با توجه به اینکه نخستین اقدام مهم پیامبر (ص) در مدینه ساختن مسجد برذای انجام کارهای گوناگون بود.شما در مسجد محله ی تان کدامیک از اهداف مورد نظر آن زمان را می توانید مشاهده کنید؟        رحیمی

31-یکی از دستاورد های حکومت امام علی(ع)مدارا با مخالفان بود. شما به عنوان یک دانش آموز چگونه می توانید در زندگی با افراد مخالف عقیده خود برخورد نمایید؟                                                  رحیمی

32- یکی از ویژگی های حکومت امام علی(ع) ساده زیستی ومقابله با اشرافی گری است. شما در زندگی روز مره خود چگونه می توانید رهرو امام خود باشید؟                                     فرشته رحیمی- بسطام –سمنان

 

باتشکر از همکاران محترم

پایگاه کیفیت بخش به فرایند تدریس درس مطالعات اجتماعی 

 

 نمونه سوالات درس 13و14و15و16 مطالعات اجتماعی هشتم

     

سوالات تستی 8ام

 

اجتماعی هشتم

 

 

 

1-تعاون به زبان ساده یعنی............و............

 

ب:همکاری ویاری رساندن ج:راستی و دروغ د:بدی وخوبی الف:دشمنی و دوستی

 

2-شکل های مختلف تعاون رانام ببرید؟3مورد

 

الف:محبت.همدلی.هدیه دادن. ب:غذاخوردن.درس خواندن.مسولیت. ج:قانون.دولت.مردم. د:پیامبر.قران .خدا

 

3- انفاق یعنی: الف:کمک به پدر ب:مسجد ج:بخشش مال.علم.توانایی و...

 

د:مهربانی با همسایه

 

4-چه موسساتی توسط مردم ایجاد میشود؟ الف:سازمان انرژی اتمی ب:انجمن حمایت از بیماران خواص نگهداری از معلولین و نگهداری از ایتام ج:انجمن حمایت از محیط زیست د:گزینه ی الف و ج

 

5- به اموال ودارایی هایی که وقف میشود ....................می گویند. الف:تعاون ب:قانون ج:دولت د:موقوفات

 

6- بر اساس قانون هر شرکت تعاونی حداقل با ........عضورسمیت پیدا میکند. الف:10 ب:20 ج:7 د:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- قوه ی مقننه . قضائیه .مجریه. زیر نظر چه کسی اداره میشود؟

 

الف:رئیس جمهور ب:دولت ج:وزارت اطلاعات د:رهبر

 

8 : رئیس قوه ی مجریه ................... نام دارد.

 

الف :وزارت  ب:رئیس جمهور  ج:رهبر  د:شورای نگهبان

 

9-حداقل سن رای دهندگان................. تعیین شده است.

 

الف:15سال ب:18سال ج:16 سال د:20 سال

 

10-منظور از شهروندان.............. یک کشور است.

 

الف:اتباع ب:لایحه ج:استیضاح د:خبر نگاران

 

11-درامد های دولت ازچه را ه هایی بدست می اید.3مورد

 

الف:درست کردن سد.پل.مدرسه ب:مالیات .بودجه.فروختن لوازم ج:نفت.مالیات.سایر موارد د:گزینه الف.ب

 

12بودجه یعنی پیش بینی ............و..............

 

الف:درامد وهزینه ب:نفت و گاز ج:اب و برق د:لایحه و هزینه

 

13-اسیب های اجتماعی که مشکلات زیادی برای افراد یک جامعه پیش می آورد............و..........و..........است.

 

برو پشت برگه

 

. الف:پر خاشگری ونزاع واعتیاد ج:دروغ گفتن .دعوا.مهربانی ب:هیچکدام

 

د:اسیب رساند.سیگار کشیدن.خشم

 

 

 

 

 

14-همه ی مردم در برابر قانون................. است.

 

 

 

الف:دولت ب:جامعه ج:آزاد د:مساوی

 

14-در هر جامعه ای باید نهادی وجود داشته باشد این نهاد ...................... است.

 

الف:قانون ب:قوه مقننه ج:قوه ی قضائیه د:قوه مجریه

 

15-یکی از مهم ترین وظایفه ....................... حل کردن اختلافات مردم است.

 

الف:قوه ی مجریه ب:مردم ج:قوه ی قضائیه د:قوه ی مقننه

 

16-چه کسانی از نوجوانان در برابر اسیب ها وتهدیدها محافظت میکند؟

 

الف:مردم.دیگران خود.فرشتگان ب:خود.خانواده مدرسه.قانون ج:مادر.عمو.دایی.بابا. د:خود انسان

 

17-چند نوع دعاوی داریم ان ها را نام ببرید؟

 

الف:دونوع کیفری.حقوقی ب:سه نوع قوه ی قضائیه.مجریه.مقننه ج:یک نوع قاضی د:دو نوع قانون.دولت

 

18-در دادگاه قاضی مدارک.......................و.................... را مطالعه میکند.

 

الف:خواهران وبرادران ب:دوست.دشمن ج:حقوق.اختلاف د:خواهان.خوانده

 

19-عناصر ارتباط رانام ببرید؟

 

الف:فرستنده ی پیام. گیرنده پ . پیام ب:گوشی . تلفن تبلت ج:اینترنت .تلوزیون د:هیچ کدام

 

20-هر وسیله ای که پیامی را از فرستنده به گیرنده منتقل کند.....................است

 

الف:پیام ب:گیرنده ج:رسانه د:ارتباط

 

21-اگرگیرنده نیز به فرستنده پیامی بفرستد واو را متوجه کند که معنی پیام را دریافت کرده به این عمل..................... می گویند.

 

الف:باز خورد ب:دریافت کننده ج:عناصر د:فناوری

 

22-یکی از اثرات منفی رسانه هی ارتباطی رواج..........................است.

/ 1 نظر / 35 بازدید
زهرا اقادادی

سلامی گرم خدمت معلم عزبزم سرکار خانم ایرانپور پیشاپیش سال جدید را تبریک میگم و امیدوارم بتوانم زحمات شما را جبران ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن کنم سال خوبی داشته باشید