پست های ارسال شده در دی سال 1392

نقشه ایران از شتر تا گربه

نقشه ی ایران از شتر تاگربه   سال انعقاد پادشاهان قاجار معاهده 1193ه.ش  – 1813 م فتحعلیشاه  گلستان 1207ه.ش – 1828 م فتحعلیشاه  ترکمانچای 1235ه.ش – 1857م ناصرالدین شاه  پاریس 1260ه.ش – 1881م ناصرالدین شاه  آخال 1284ه.ش – 1905م مضفرالدین ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 50 بازدید