آریائیان * ARIYAIYAN*

مطالعات اجتماعی هفتم-هشتم- نهم(دوره اول متوسطه)

نقشه ایران از شتر تا گربه

نقشه ی ایران از شتر تاگربه   سال انعقاد پادشاهان قاجار معاهده 1193ه.ش  – 1813 م فتحعلیشاه  گلستان 1207ه.ش – 1828 م فتحعلیشاه  ترکمانچای 1235ه.ش – 1857م ناصرالدین شاه  پاریس 1260ه.ش – 1881م ناصرالدین شاه  آخال 1284ه.ش – 1905م مضفرالدین ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 50 بازدید
مرداد 94
3 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
8 پست
آبان 93
20 پست
تیر 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
8 پست
مهر 91
6 پست
خطای_دید
1 پست
عکس
4 پست
عکس_طنز
2 پست
تصویر
1 پست
مسئله
1 پست
تاریخی
1 پست
انیمیشن
1 پست
علمی
1 پست
سئوال
1 پست
حکایت
1 پست